Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ na šk. rok 2016/2017, si môžete vyzdvihnúť osobne v dňoch 6.6.2016 – 10.6.2016 v čase od 8.00 – 16.00 hod.