VÁŽENÍ RODIČIA

Pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane.
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, u nás cez nadáciu Spoločne pre región. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Tlačivá budú k dispozícií na materskej škole. Pre rodiča je vtedy potrebné, aby požiadal svoju mzdovú učtáreň o potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Ak ste sa rozhodli darovať 2% našej materskej škole je potrebné do 15. februára 2017 požiadať zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane. Kópiu vyhlásenia odovzdajte do materskej školy pani učiteľkám.