Vitajte na stránkach MŠ Stavbárska

ZVEDAVÁ LIENKA

Zvedavá lienka vychádza z tradícií MŠ a vyjadruje túžbu po poznaní k dosiahnutiu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vzdelanostných štandardov, potrebných pre vstup do ZŠ a ďalšieho vzdelávania.
[viac ...]
2 november, 2017
Návšteva mestskej knižnice 2017/2018

Mesiac                Téma                                             [ viac ... ]

13 september, 2017
Oznam – logopedická depistáž

Dňa 19.10.2017 od 7,00 hod. v materskej škole sa uskutoční logopedická depistáž detí. Rodičia, ktorí majú záujem, vypíšu prihlášku – je potrebný podpis obidvoch rodičov. Prihlášky sa nachádzajú v triede.

4 september, 2017
OZNAM

Oznamujeme rodičom, že na školský rok 2017/2018 môžu svoje deti prihlásiť na tieto krúžky: anglický jazyk, tanečný krúžok, športový krúžok, výtvarný krúžok. Prihlasovať sa bude dať na jednotlivých triedach. Viac  [ viac ... ]

30 marec, 2017
Letná prevádzka

Prihlasovanie detí do Materskej školy počas letných prázdnin ( 24.7-11.8.2017) sa uskutoční v dňoch: 11.4.2017  od 14:30 – 16:00 12.4.2017 od 14:30 – 16:00 13.4.2017 od 7:00 –  10:00 Každý  [ viac ... ]

14 december, 2016
OZNAM

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí bude Materská škola od 23.12.2016 – 5.1.2017 uzavretá. Deti nastúpia do MŠ dňa 9.1.2017.

23 august, 2016
informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov1 ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ

20 august, 2016
Začiatok šk. roka

Milí  rodičia, naša  MŠ otvorí svoje brány pre Vaše deti 4.9.2017. Tešíme sa na Vás.

4 máj, 2016
Besiedka

Srdečne Vás pozývame na besiedku ku Dňu matiek, ktorá sa bude konať v I. triede dňa 11.5.2016 o 15.15 hod.

4 máj, 2016
Rozhodnutia o prijatí do MŠ

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ na šk. rok 2016/2017, si môžete vyzdvihnúť osobne v dňoch 6.6.2016 – 10.6.2016 v čase od 8.00 – 16.00 hod.

22 marec, 2016
OZNAM

Pre znížený počet detí ( chorobnosť )bude MŠ dňa 24.3.2016 zatvorená.