RADA ŠKOLY

Predseda Ľubica Lokajová Pedagogický zamestnanec
Podpredseda Lucia Vršanská Zákonný zástupca
Členovia Martina Kágerová Pedagogický  zamestnanec
Anna Sušienková Nepedagogický  zamestnanec
Dominika Záňová Zákonný zástupca
Monika Oravcová Zákonný zástupca
Ing. arch. Richard Lichý Zákonný zástupca
Mgr. Ing. Peter Ničík Delegovaný poslanec  MZ
Miroslav Kolenčiak Delegovaný poslanec  MZ