Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom materskej školy, ktorí nám venovali 2% dane za rok 2015. Darovali ste nám 1517,66€. Tieto peniaze budú použité na zakúpenie didakticko – metodického materiálu, hračiek a doplnenie telovýchovného náradia.