RRZ

RRZ

predseda Ing. Katka Rašková
podpredseda Ing. Marcela Makovicová
pokladník Lucia Vršanská
člen Lenka Řepišová
  Ing. Renáta Kočvarová