Začiatok šk. roka

Milí  rodičia, naša  MŠ otvorí svoje brány pre Vaše deti 4.9.2017.

Tešíme sa na Vás.