Zápis detí

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že zápis detí na školský rok 2016/2017 sa bude konať v termíne od 2.5.2016 – 6.5.2016 v čase od 7.00hod – 16.00hod. V neprítomnosti riaditeľky MŠ je možné žiadosť odovzdať v triede prítomnej p.
učiteľke.
Prihláška do MŠ je dostupná na stránke mesta Žilina, alebo u riaditeľky MŠ.