Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávania: https://drive.google.com/drive/folders/12_8xAuGx5AyxBUtQqFKFoBnGx_oI-oSg