Náš tím

O naše brušká sa starajú:

Vedúca školskej jedálne: Bc. Eva Ježová

Tety kuchárky: D. Šošková, Z. Stenchláková


O poriadok sa starajú:

Školníčka:Anna Sušienková,

Teta upratovačka: Anna Veselovská


O teplo a naše hračky sa stará:

Kurič-údržbár: Mikuláš Kotyra