Oznamy

OZ + daňový bonus

FP—platné-od-01.04. 2023

Informácia k zmene výšky daňového bonusu na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov

cestne_vyhlasenie_od-01_07_2022

Oznam

Dotácia na stravu predškolákov „ strava zadarmo“ sa ruší k 1. 9.2021.
Nárok na dotáciu stravy majú deti, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a ani jeden zo zákonných zástupcov si neuplatňuje na dieťa daňový bonus.
Zákonní zástupcovia musia predložiť čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.
Tlačivo Čestné vyhlásenie je k dispozícii na stránke školy v časti „ Na stiahnutie – Tlačivá “
Tlačivo je potrebné doručiť do materskej školy do 30. 7.2021.