Kontakt

Riaditeľka MŠ: Mgr. Daniela Cehlárová

Adresa: Materská škola , Stavbárska 4, 010 01, Žilina

Kontakt MŠ: 041/724 63 83

Kontakt školská jedáleň: 0911 491 256

IČO: 37905074

E-mail: msborik@gmail.com