Protikorupčná politika organizácie

Protikorupčná politika

Naša organizácia v nadväznosti na rozhodnutie mesta Žilina prijalo záväzky v oblasti boja proti korupcii, neetického správania a všestrannej transparentnosti. Protikorupčná politika našej materskej školy sa riadi zásadami, ktoré si môžte v plnom znení pozrieť nižšie.

Základným východiskom pre uplatňovanie tohto komplexného manažérskeho protikorupčného systému je práve táto Politika.


Zásady, ktorými sa naša spoločnosť riadi

  • Absolútne zakazujeme korupciu v akejkoľvek forme a na všetkých úrovniach.
  • Uvedomujeme si, že ľudský faktor zohráva najvýznamnejšiu úlohu pri prípadnom korupčnom správaní, preto zavádzame a podporujeme také procesné opatrenia, ktoré v maximálnej možnej miere bránia vzniku korupcii.
  • Zaväzujeme sa účinne preverovať akýkoľvek prejav korupcie, nahlasovať ho a riešiť v súlade so zákonom.
  • Nebudeme spolupracovať s partnermi u ktorých bolo preukázateľne dokázané korupčné resp. neetické správanie.

Mgr. Daniela Cehlarová, riaditeľka

Materská škola, Stavbárska 4 Žilina