Oznam – veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia,

v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Úsporný režim chodu materskej školy– bude prevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin (28.3.-2.4.2024) prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

Ďakujeme za pochopenie

 14. marca 2024

Zápis do MŠ

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom Mesto Žilina v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis detí do  materskej  školy na  školský rok 2024/2025 sa  uskutoční od 14.05.  – 16.05. 2024.

 Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

  • spravidla
  • deti od troch do šesť rokov veku
  • prednostne
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku s povinným predprimárnym vzdelávaním v spádovej materskej škole
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinného školského vzdelávania

Ostatné podmienky

  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Mgr. Daniela Cehlárová

riaditeľka MŠ

Žiadosť o prijatie nájdete tu:Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-1

Oznam

Milí rodičia, dňa 15.3.2024 (piatok), sa uskutoční náhradná hodina gymnastiky. Svoju účasť prosím potvrďte u pani učiteliek.

Ďakujeme

 12. marca 2024

Zápis do 1.ročníka

Vážení rodičia, už o mesiac sa budú v Žiline konať zápisy prvákov do základných škôl. Rodičia budú môcť zapísať svoje deti do všetkých 14 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rovnakom termíne, a to od 3. do 5. apríla 2024 v čase od 14.00 do 18.00 hod. Týka sa to nielen detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť, ale aj detí, ktoré mali v tomto školskom roku predĺžené pokračovanie povinnej predprimárnej dochádzky.

Rodič môže pre svoje dieťa vybrať spádovú školu, teda školu v školskom obvode v mieste trvalého pobytu. Môže sa však rozhodnúť aj pre inú školu, pokiaľ má voľné kapacity. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Ako uviedla vedúca Odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Žiline Monika Pastieriková, rodičia môžu škole osobné údaje poskytnúť už pred samotným zápisom dieťaťa do 1. ročníka, a to prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy.

viac informácii nájdete na tomto odkaze TS_ZA_Žilinských predškolákov čakajú začiatkom apríla zápisy do prvého ročníka

Oznam

Dňa 5.3.2024 pôjdu deti z 3.triedy do knižnice – téma Tréning mozgu. Prosíme o dochvíľny príchod do 8:00hod. Do ruksaku zbaľte vodu a malé občerstvenie.

Ďakujeme

 4. marca 2024

Divadlo na hojdačke – Na zemi, dobre mi

Vesmírna loď z ďalekej planéty má problém… May day, may day… Havaruje priamo do lesa… No, do lesa…Na skládku medzi stromami, kde kedysi les býval. Podarí sa našim vesmírnym kamošom pomôcť zvieratkám v lese a opraviť loď na návrat domov? To sa deti dozvedeli z krásneho a náučného divadla. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie skvele predstavenia.

 27. februára 2024

Knižnica – kolobeh vody

Dá sa žiť bez vody?  Akú farbu, vôňu a chuť má voda ? Aké má skupenstvá a ako si putuje svetom? Toto všetko sa dozvedeli predškoláci hravou formou v našej obľúbenej knižnici.

 16. februára 2024

Oznam o prerušení prevádzky

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Úsporný režim chodu materskej školy– bude prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin (19.2.-23.2.2024) prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

Ďakujeme za pochopenie

 12. februára 2024

Karneval

Dňa 6.2.2024 sa v našej MŠ konal karneval. Masky detí boli krásne a nápadité, určite by sme si nevedeli vybral jednu najkrajšiu. Taktiež nás sprevádzal dobrou náladou Spevko Pali, ktorý mal pre deti pripravený skvelý program plný zábavy.
(viac fotiek nájdete v našej galérii)

 6. februára 2024

Detský domov Bytča

Milí rodičia, ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Vianočnej zbierky pre deti v DD v Bytči.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí deti obdarovali. Vážime si pomoc a ľudskosť, ktorú prejavujete. V mene všetkých detí a zamestnancov DD v Bytči vám srdečne Ďakujeme.

Bližšie by sme sa chceli poďakovať:

p. Majerčík, p. Rolinec, p. Turská, p. Skaličan, p. Maroši, p. Ďurech, p. Valášková L., p. Lovečková, p. Maslík, p. Geisbacher, p. Poláčková, p. Gajdošová, p. Lacková, p. Chlebík

 

 19. januára 2024