Krúžkyanglicky jazyk - kruzok

Anglický jazyk

Pre deti predškolského veku, ktorý vedie pani lektorka Alexandra Ozturk. Tento krúž sa koná priamo v našej MŠ.