Letné prázdniny

Milí rodičia, dnešným dňom nám začínajú letné prázdniny. Prevádzka našej MŠ je počas júla prerušená a v auguste sa vidíme s deťmi, ktoré sú na mesiac august záväzné prihlásene.

Ďakujeme vám za spoluprácu počas celého školského roka 2023/2024 a tešíme sa na vás opäť 2.9.2024.

 28. júna 2024

Zmrzlinový deň

Ukončenie školského roka sme zakončili sladkou odmenou v podobe zmrzliny. Počasie nám prialo a tak nás zmrzlina príjemne schladila.
(viac fotografii nájdete v galérii)

Hasičská ukážka

Dnes nás navštívili hasiči, ktorí deťom ukázali hasičskú výbavu, mohli si vyskúšať striekanie z hadice na cieľ a taktiež skúšku vysielačiek. Deťom sa táto ukážka veľmi páčila a ďakujeme hasičom za užitočné informácie.

(viac fotografii nájdete v galérii)

 27. júna 2024

Rozlúčka s predškolákmi

Materská škola, milý dom,
podaj mi rúčku na rozlúčku,

lebo ja rastiem ako strom
a po prázdninách prvák som.

Týmito slovami sa lúčili naši predškoláci. Ďakujeme všetkým rodičom za trojročnú spoluprácu a držíme palce na novej školáckej ceste.

 26. júna 2024

Oznam

Počas letnej prevádzky sa strava neodhlasuje, deti boli záväzné prihlásené na stravu. Dieťa zo stravy sa odhlási,len v prípade zdravotných dôvodov po predložení lekárskeho potvrdenia.

Úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí na prázdninovej činnosti v materskej škole realizujte podľa pokynov a prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

 

Indiánska noc v škôlke

Naša každoročná noc v škôlke sa tento rok niesla v Indiánskom duchu. Deti si vyrobili indiánske čelenky a indiánske tričká. Najskôr sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o tom ako a kde žijú, ako vyzerajú, ale nosia oblečenie. No pred tým ako sme išli hľadať mapu správny Indiani sa pred cestou občerstvia a tak sme si opiekli na ohni špekačky. Neskôr sme sa vybrali do Bôrickeho parku, kde museli deti splniť 3 úlohy aby sa stali skutočnými Indiánmi. Po splnení úloh sme sa vrátili do MŠ, kde sa v Toteme ukrýval poklad. Po krátkej diskotéke sme si už len umyli zuby, pustili Pocahontas a vydali sa do Indiánskej ríše snov.
(viac fotografii nájdete v galérii)

(

 23. júna 2024

Oznam – ŠJ

Oznamujeme našim stravníkom, že
od 24.06. – 28.06.2024

sa dá strava odhlásiť, prihasiť najneskôr do
25.06.2024 do 13,00hod.

Po tomto termíne sa obedy neodhlásia,
z dôvodu nulovania skladových zásob
a stravného listu.

V Žilina 20.06.2024

 20. júna 2024

Stretnutie po roku…

Mať úžasných rodičov je polovica úspechu k tomu aby bola spolupráca medzi MŠ a rodičmi úžasná, no a tú druhú polovicu tvoria deti, ktoré svojimi nápadmi a každodennou pozitívnou náladou dodávali chuť do práce. Preto sme sa rozhodli obnoviť akciu Stretnutie predškolákov po roku. S deťmi sa sa stretli v ich triede, podpísali sa do kroniky už ako veľkí školáci, pozreli sme si tablo z minulého roka, no a potom nastal čas na otázky: Ako sa vám v škole páči? Aká je pani učiteľka?, ale aj to či by sa do škôlky vrátili. Jednohlasne zaznelo “Áno “ a na otázku čo by vrátili spať zaznelo- Spánok 😀 Tak sme im iba pripomenuli, že: “My sme vám to hovorili”. No a po diskusií sme sa presunuli na školskú záhradu, kde sme opekali, hrali sa, spomínali a pod. Ďakujem rodičom a deťom za skvelú atmosféru.

Deň Otcov

Dňa 17.6.2024 sme pozvali k nám do MŠ oteckov aby spolu s deťmi strávili športové dopoludnie a tak oslávili svoj sviatok Deň otcov. Ďakujeme vám všetkým za hojnú účasť a skvelú atmosféru. Veríme, že sa vám tento deň páčil a potešili svoje detičky.

 18. júna 2024

Oznam

Milí oteckovia, dňa 17.6.2024 sa bude konať športové dopoludnie pri príležitosti Dňa otcov o 9:30 na školskej záhrade. Tešíme sa na vás.

 14. júna 2024