Vitajte na stránkach MŠ Stavbárska

ZVEDAVÁ LIENKA

Zvedavá lienka vychádza z tradícií MŠ a vyjadruje túžbu po poznaní k dosiahnutiu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vzdelanostných štandardov, potrebných pre vstup do ZŠ a ďalšieho vzdelávania.
[viac ...]
5 december, 2017
Vianočné sviatky

OZNAM Oznamujeme rodičom, že počas vianočných sviatkov v dňoch 27.12.2017 do 5.1.2018 bude Materská škola ZATVORENÁ. Prevádzka bude znovu otvorená od 8.1.2018 od 6:30.

14 november, 2017
Hudobné divadlo

Dnes t.j dňa 14.11.2017 navštívila našu MŠ pani Pažická s hudobným predstavením – POPOLVÁR. V predstavení si ako herci zahrali aj deti – popolvár, princezné, drak. Znova nás navštívia 12.1.2018  [ viac ... ]

2 november, 2017
Divadelné predstavenia 2017/2018

Október -20.10.2017-Divadlo Lienka ,,Kocúr v čižmách,, November-6.11.2017 Krajské kultúrne stredisko Žilina-Horný Val    ,,O kohútikovi a sliepočke,, December-20.12.2017-Divadlo Slniečko-Piešťany                   ,,Vianočné predstavenie-Malí huncúti,,  [ viac ... ]

2 november, 2017
Návšteva mestskej knižnice 2017/2018

Mesiac                Téma                                             [ viac ... ]

13 september, 2017
Oznam – logopedická depistáž

Dňa 19.10.2017 od 7,00 hod. v materskej škole sa uskutoční logopedická depistáž detí. Rodičia, ktorí majú záujem, vypíšu prihlášku – je potrebný podpis obidvoch rodičov. Prihlášky sa nachádzajú v triede.

4 september, 2017
OZNAM

Oznamujeme rodičom, že na školský rok 2017/2018 môžu svoje deti prihlásiť na tieto krúžky: anglický jazyk, tanečný krúžok, športový krúžok, výtvarný krúžok. Prihlasovať sa bude dať na jednotlivých triedach. Viac  [ viac ... ]

30 marec, 2017
Letná prevádzka

Prihlasovanie detí do Materskej školy počas letných prázdnin ( 24.7-11.8.2017) sa uskutoční v dňoch: 11.4.2017  od 14:30 – 16:00 12.4.2017 od 14:30 – 16:00 13.4.2017 od 7:00 –  10:00 Každý  [ viac ... ]

14 december, 2016
OZNAM

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí bude Materská škola od 23.12.2016 – 5.1.2017 uzavretá. Deti nastúpia do MŠ dňa 9.1.2017.

23 august, 2016
informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov1 ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ

20 august, 2016
Začiatok šk. roka

Milí  rodičia, naša  MŠ otvorí svoje brány pre Vaše deti 4.9.2017. Tešíme sa na Vás.