Vitajte na stránkach MŠ Stavbárska

ZVEDAVÁ LIENKA

Zvedavá lienka vychádza z tradícií MŠ a vyjadruje túžbu po poznaní k dosiahnutiu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vzdelanostných štandardov, potrebných pre vstup do ZŠ a ďalšieho vzdelávania.
[viac ...]
21 september, 2018
Plavecký kurz

Plavecký kurz v dňoch 15.10-19.10.2018 sa deti III.triedy majú možnosť zúčastniť plaveckého kurzu.Dĺžka kurzu je 5 dní a cena 17,50€ . Rodičia, ktorí majú záujem sa majú možnosť nahlásiť v  [ viac ... ]

16 apríl, 2018
Poplatky – leto

OZNAM_o_letnej_prevádzke 2018 poplatky upravený

15 apríl, 2018
Letná prevádzka – termíny

Prosíme rodičov, ktorí prihlásili dieťa v lete do MŠ o dodržanie týchto termínov: Do 07.05.2018 zaplatiť šeky  V dňoch 9.5, 10.5, 11.5.2018 zaplatiť školné – poplatok 13 eur  – v  [ viac ... ]

17 február, 2018
Zápis do MŠ

Zápis detí do MŠ Riaditeľstvo MŠ Stavbárska 4, Žilina oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2018-2019 sa bude konať v termíne OD 30. 04. DO 04.  [ viac ... ]

19 január, 2018
2% z dane

Milí rodičia, Prosíme Vás, ktorí máte možnosť prispieť 2% z dane aby tak urobili a pomohli našej materskej škole. Ďakujeme

15 január, 2018
Plavecký kurz

  Plavecký kurz sa uskutoční v termínoch : Predškoláci 27.2-27.3.2018 : utorok a streda – 10:00-11:00hod.( Mestská krytá plaváreň) 9 lekcii- 28,35€ 3-5ročné deti 26.2-28.3.2018: pondelok a stredu – 10:00-11:00 hod. (MŠ Jarná)  [ viac ... ]

15 január, 2018
Korčulovanie

Termín kurzu korčuľovanie bol 26.2-2.3.2018. Z dôvodu prekrývania sa s plaveckým kurzom sa korčuľovanie neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie

9 január, 2018
Letná prevádzka 2018

Termín : od 2.7-20.7.2018 je otvorená naša Materská škola + Limbová , Borodáča, Puškinova, Cesta k vodojemu( Budatín), Kultúra( Zástranie ), Ku škôlke ( Zádubnie), Do stošky Termín : od 23.7-10.8.2018  [ viac ... ]

5 december, 2017
Vianočné sviatky

OZNAM Oznamujeme rodičom, že počas vianočných sviatkov v dňoch 27.12.2017 do 5.1.2018 bude Materská škola ZATVORENÁ. Prevádzka bude znovu otvorená od 8.1.2018 od 6:30.

14 november, 2017
Hudobné divadlo

Dnes t.j dňa 14.11.2017 navštívila našu MŠ pani Pažická s hudobným predstavením – POPOLVÁR. V predstavení si ako herci zahrali aj deti – popolvár, princezné, drak. Znova nás navštívia 12.1.2018  [ viac ... ]