Vitajte na stránkach MŠ Stavbárska

ZVEDAVÁ LIENKA

Zvedavá lienka vychádza z tradícií MŠ a vyjadruje túžbu po poznaní k dosiahnutiu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vzdelanostných štandardov, potrebných pre vstup do ZŠ a ďalšieho vzdelávania.
[viac ...]
17 február, 2018
Zápis do MŠ

Zápis detí do MŠ Riaditeľstvo MŠ Stavbárska 4, Žilina oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2018-2019 sa bude konať v termíne OD 30. 04. DO 04.  [ viac ... ]

19 január, 2018
2% z dane

Milí rodičia, Prosíme Vás, ktorí máte možnosť prispieť 2% z dane aby tak urobili a pomohli našej materskej škole. Ďakujeme

15 január, 2018
Plavecký kurz

  Plavecký kurz sa uskutoční v termínoch : Predškoláci 27.2-27.3.2018 : utorok a streda – 10:00-11:00hod.( Mestská krytá plaváreň) 9 lekcii- 28,35€ 3-5ročné deti 26.2-28.3.2018: pondelok a stredu – 10:00-11:00 hod. (MŠ Jarná)  [ viac ... ]

15 január, 2018
Korčulovanie

Termín kurzu korčuľovanie bol 26.2-2.3.2018. Z dôvodu prekrývania sa s plaveckým kurzom sa korčuľovanie neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie

9 január, 2018
Letná prevádzka 2018

Termín : od 2.7-20.7.2018 je otvorená naša Materská škola + Limbová , Borodáča, Puškinova, Cesta k vodojemu( Budatín), Kultúra( Zástranie ), Ku škôlke ( Zádubnie), Do stošky Termín : od 23.7-10.8.2018  [ viac ... ]

5 december, 2017
Vianočné sviatky

OZNAM Oznamujeme rodičom, že počas vianočných sviatkov v dňoch 27.12.2017 do 5.1.2018 bude Materská škola ZATVORENÁ. Prevádzka bude znovu otvorená od 8.1.2018 od 6:30.

14 november, 2017
Hudobné divadlo

Dnes t.j dňa 14.11.2017 navštívila našu MŠ pani Pažická s hudobným predstavením – POPOLVÁR. V predstavení si ako herci zahrali aj deti – popolvár, princezné, drak. Znova nás navštívia 12.1.2018  [ viac ... ]

2 november, 2017
Divadelné predstavenia 2017/2018

Október -20.10.2017-Divadlo Lienka ,,Kocúr v čižmách,, November-6.11.2017 Krajské kultúrne stredisko Žilina-Horný Val    ,,O kohútikovi a sliepočke,, December-20.12.2017-Divadlo Slniečko-Piešťany                   ,,Vianočné predstavenie-Malí huncúti,,  [ viac ... ]

2 november, 2017
Návšteva mestskej knižnice 2017/2018

Mesiac                Téma                                             [ viac ... ]

13 september, 2017
Oznam – logopedická depistáž

Dňa 19.10.2017 od 7,00 hod. v materskej škole sa uskutoční logopedická depistáž detí. Rodičia, ktorí majú záujem, vypíšu prihlášku – je potrebný podpis obidvoch rodičov. Prihlášky sa nachádzajú v triede.