Oznam

Vážení rodičia, vzhľadom na výskyt Covid-19 v 1.triede RÚVZ rozhodlo, že sa 1.trieda uzatvára do 24.1.2022 (vrátane). Výnimku z karantény majú deti, ktoré Covid-19 prekonali a majú o tom doklad (za posledných 180 dní) alebo sú zaočkované. Takýmto dokladom je potrebné sa preukázať u pani učiteľky.

Ďakujeme za pochopenie.

Rozhodnutie

 17. januára 2022

Vianočná besiedka

Milí rodičia, keďže sa nám blíži vianočný čas, pripravili sme si pre vás krátke video o vianočných zvyklostiach. Veríme, že sa vám bude páčiť a vyčarí vám úsmev na tvári.
Prajeme vam Šťastné a Veselé Vianoce ❤️🎄

Besiedku nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/TFZ_VkJFsec

 

 19. decembra 2021

🎄Vianočné prázdniny 🎄

Milí rodičia, naša MŠ  prerušuje svoju prevádzku od 22.12.2021 a svoje brány znovu otvára 10.1.2022 o 6:30h.

Prajeme Vám nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé a radostné. Nech všetky vaše želania a sny sa stanú skutočnosťou a nech vás pocit radosti napĺňa počas celého roka.

To vám zo ❤️ praje celý kolektív MŠ Stavbárska.

 13. decembra 2021

Mikuláš

❄️Padá sniežik poľahučky, pozakrýva polia, lúčky. Sadá deťom na líca, bude že to sanica. Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke ťa čakáme. ❄️
Aj tento rok nás navštívil Mikuláš s pomocníkom Anjelikom. Čert pekne čakal vonku na saniach a nemuseli sme ho ani volať, pretože ako každý rok aj tento naše detičky poslúchali 😊🎅🏻 Viac fotiek nájdete v našej fotogalerii

 6. decembra 2021

Oznam

Z dôvodu výskytu infekčného ochorenia Ovčích kiahní, žiadame rodičov o zvýšenú kontrolu pokožky detí predovšetkým rúk – dlaní, chodidiel a úst. V prípade zistenia príznakov je nutné navštíviť detského lekára a oznámiť to v materskej škole. Dieťa po preliečení pri nástupe predloží službe konajúcej učiteľke potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

 29. novembra 2021

Oznam o vstupe do budovy školy od 29.novembra 2021

Vážení rodičia, 

z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené  manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl.
V súvislosti so zmenami v školskom semafóre a zverejnenom ozname podmienok vstupu do priestorov školy sú osoby vstupujúce do priestorov školy povinné riadiť sa oznamom, pokynmi a dodržiavať:
  • do priestorov školy vstupujú s dieťaťom  osoby v režime očkovaný, prekonaný,
  • hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy – RESPIRÁTOR, DEZINFEKCIA RÚK, ODSTUP 2m,
  • čas určený v priestoroch školy  5 max. 8 minút,
  • v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
  • nezhromažďovať sa v okolí objektu školy.
Oznam podmienok vstupu do priestorov školy si prečítate Vstup
Informácia k ospravedlňovaniu dieťaťa a predkladaniu tlačív
Zákonný zástupca je povinný v prípade, že :
  • dieťa nie je prítomné v materskej škole 3 a viac dnívrátane víkendu predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti – aktuálne na stiahnutie Vyhlásenie o bezpriznakovosti
  • dieťa – predškolák je neprítomný z dôvodu ochorenia viac ako 7 dní predložiť „Potvrdenie od lekára“,
  • dieťa je po prekonaní ochorenia COVID-19 predložiť Oznámenie o výnimke z karantény – tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény

Ak sa dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  v čase núdzového stavu  nezúčastní na vzdelávaní z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. V uvedenom prípade postačí ak zákonný zástupca informuje triednu učiteľku, že dieťa nebude prítomné v materskej škole.

Vážení rodičia v náročnej situácií dodržiavajme opatrenia a buďme k sebe navzájom ohľaduplní…Ďakujeme 🙂

Pre všetkých malých i veľkých prichádzajú tie naj…vzácnejšie, čarovné dni v roku poprajme si nech sú a zostanú najkrajšie i v spomienkach. 🎄

 28. novembra 2021

Mikulášska jazda

🎅A už je to tu… zas a znovu…🎅

Mikulášska jazda pre deti do detského domova v Bytči…
Aj v roku 2021 navštívime ,ako aj minulý rok detičky bez domova a rodičov….

Milí rodičia ,známi rodičov, kamaráti ,priatelia…
Touto cestou Vás chceme poprosiť ,o pomoc pre deti, ktoré nemajú to šťastie vyrastať pri svojich rodičoch a v teple svojho domova😞
Radi uvítame Váš záujem, pomôcť týmto deťom podporou nejakých darčekov /hračky ,sladkosti ,ovocie ,alebo aj čo môžete podarovať deťom…/
Ak máte chuť a snahu pomôcť ,môžete doniesť deťom darčeky do piatku 10.12.2021 do 8.00 hod do 3.triedy p.učiteľke Danke Bulejovej.🎁❤️🎄
Ďakujeme za pomoc 🧑👩👩‍🦱👩‍🦰👱‍♀️

Tento školský rok sa podarilo p.učiteľke Bulejovej zohnať aj finančný sponzorský dar od SPV 50e
/spoločnosť pre predškolskú výchovu-učiteľky MŠ Žilina/
pre deti z DD v Bytči ,za čo ďakujeme.

🎅A už je to tu… zas a znovu…🎅

Mikulášska jazda pre deti do detského domova v Bytči…
Aj v roku 2021 navštívime ,ako aj minulý rok detičky bez domova a rodičov….

Milí rodičia ,známi rodičov, kamaráti ,priatelia…
Touto cestou Vás chceme poprosiť ,o pomoc pre deti, ktoré nemajú to šťastie vyrastať pri svojich rodičoch a v teple svojho domova😞
Radi uvítame Váš záujem, pomôcť týmto deťom podporou nejakých darčekov /hračky ,sladkosti ,ovocie ,alebo aj čo môžete podarovať deťom…/
Ak máte chuť a snahu pomôcť ,môžete doniesť deťom darčeky do piatku 10.12.2021 do 8.00 hod do 3.triedy p.učiteľke Danke Bulejovej.🎁❤️🎄
Ďakujeme za pomoc 🧑👩👩‍🦱👩‍🦰👱‍♀️

Tento školsky rok sa podarilo p.učiteľke Bulejovej zohnať aj finančný sponzorský dar od SPV 50e
/spoločnosť pre predškolskú výchovu-učiteľky MŠ Žilina/
pre deti z DD v Bytči ,za čo ďakujeme .👏

 24. novembra 2021

Prvýkrát v knižnici

Dnes boli naši predškoláci prvýkrát v Krajskej knižnici v Žiline. Okrem krásneho divadielka sa dozvedeli aj o novej knižke p. Gätnera.

 12. novembra 2021

Oznam

Vážení rodičia,

Dňa 12.11.2021 sa v našej MŠ vyskytol Covid-19. Prevádzaka bude od 13.11.-22.11.2021 zatvorená z rozhodnutia RÚVZ. MŠ sa znova otvorí dňa 23.11.2021. Rodič je povinný upovedomiť pediatra, že dieťa bolo v styku s pozitívnou osobou a dodržať karanténu, no rodičia a deti, ktoré Covid-19 prekonali v karanténe nemusia ostať.

R_MS_Stavbarska,_ZA_COVID19

Oznam

Dňa 9.11.2021 sa uskutoční v našej MŠ fotenie detí. Prosíme rodičov o dochvíľny príchod do MŠ (8:00).Deti môžu prísť do MŠ oblečené vo veciach, v ktorých sa budú fotiť a náhradné oblečenie uložte do skrinky, po fotení sa deti prezlečú.

Ďakujeme

 5. novembra 2021