Otvorená hodina 3.trieda

Pani učiteľky si pre rodičov pripravili názornú ukážku ako zhruba vyzerá doobedie predškoláka, kedy sa hravou formou niečo nové naučí. Deti  najskôr ukazali ako vedia cvičiť zdravotné cviky po zdravotnom cvičení nasledovala vzdelávacia aktivita. Deti s pani učiteľkou viedli krátky rozhovor na tému “Domáce a hospodárske zvieratá”, neskôr si zaspievali detskú pieseň Na dvore býva sliepočke naša spolu s orffovými nástrojmi. No a na záver si informácie fixovali prostredníctvom aktivít na interaktívnej tabuli. Veríme, že rodičom sa táto krátka ukážka páčila.
(viac fotiek nájdete v galérii)

 18. apríla 2024

Hudobno – dramatické predstavenie

Ja som ježko maličký od ježkovej mamičky, bývam v teplom brlôžku, močím nohy v potôčku,“ takto veselo si spievali deti, ktoré malého ježka na jarných potulkách spevom a hrou sprevádzala pani Pažická, ktorá nám predstavila príbeh o Ježkovi a jeho kamaratoch, do ktorého sa zapojili aj naše deti ako herci.
(viac fotiek nájdete v našej galérii)

 11. apríla 2024

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K 1. 9. 2024

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K 1. 9. 2024

 Zápis bude v zmysle školského zákona §59 na základe podania písomnej žiadosti, v termíne

14.5. 2024 – 16. 5. 2024

 

Žiadosť je možné podať mailom, poštou, alebo osobne. Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť a vypísané odovzdať u riad. MŠ, alebo inej poverenej pracovníčky od 7.00 hod. do 18.00 hod. v horeuvedenom termíne.

Tlačivo je zverejnené na webovej stránke MŠ: www.msstavbarska.zilina.sk – alebo priamo tu -> Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-1

 Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:

PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ DETI:
– S POVINNÝM PLNENÍM PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA (dieťa do 31.8.24 dovŕši päť rokov veku)
– S POKRAČOVANÍM POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
– DETI NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S TRVALÝM POBYTOM V SPÁDOVEJ OBLASTI MŠ
– KTORÉ DOVŔŠILI TRETÍ ROK VEKU K 31.8.2024
V PRÍPADE ZVÝŠENÉHO ZÁUJMU O PRIJATIE SA ZOHĽADNÍ:
– VEK DIEŤAŤA

POZN.: V ŽIADOSTI JE POTREBNÉ POTVRDENIE DETSKÉHO LEKÁRA O ZDRAVOTNOM STAVE, OČKOVANÍ A SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA NAVŠTEVOVAŤ MŠ.

Mgr. Daniela Cehlárová

riaditeľka MŠ

 

 9. apríla 2024

Spolupráca MŠ Jarná

Marec je mesiacom knihy a tak sme pozvali našich kamarátov z MŠ Jarná aby si prišli spolu s nami vytvoriť knihu na motívy známej rozprávky Ťahal dedko repu. Deti si rozprávku najskôr vypočuli, potom sme si zahrali hru Mačka myš, ktoré v rozprávke aj vystupujú. Neskôr dostali rozstihaný  obrázok na tangram, ktorý v skupine poskladali a vyfarbila. Na záver sme si vylúštili tajničku pre upevnenie poznatkov.

 27. marca 2024

Veľkonočné tvorivé dielne 3.trieda

Do Veľkej Noci je krátka chvíľa a tak sme si pre deti a rodičov z tretej triedy pripravili kreatívne popoludnie. Deti si mohli vyrobiť sliepočku, vajíčko so servítkovou technikou a veľkonočný pozdrav. Ďakujeme za príjemne popoludnie a spoluprácu rodičov.
(viac fotiek nájdete v galérii)

 22. marca 2024

1.trieda – Veľkonočné tvorenie

V popoludňajších hodinách pozvali pani učiteľky z prvej triedy rodičov na rodičovské združenie, ktoré bolo spestrené tvorivými dielnami. Toto poobedie sa páčilo nie len deťom ale aj rodičom.

(viac fotiek nájdete v galérii)

Veľkonočné tvorenie 2.trieda

V popoludňajších hodinách sa konalo veľkonočné tvorenie v 2.triede. Pani učiteľka mala pripravené vajíčka na maľovanie a zajkov z papiera. Veríme, že si rodičia oddýchli a príjemne strávili popoludnie so svojimi deťmi.

 21. marca 2024

Ujo Ľubo

Hudobné prevedenie nielen klasických rozprávok, ale aj rozprávok z autorského pera Uja Ľuba, zaujme deti nielen pútavým príbehom, kde dobro víťazí nad zlom a kamarátstvo je viac než zlato. Deti dnes upútala známa rozprávka o Snehulienke. Ďakujeme za krásny zážitok.
(viac fotiek nájdete v galérii)

 20. marca 2024

Deň otvorených dverí na ZŠ V. Javorku

Zápisy do prvých ročníkov sa blížia a tak predškoláci navštívili neďalekú základnú školu V. Javorku. Sledovali ako prebieha vyučovanie, ako to v škole vyzerá a niečo ukázali aj zo svojich vedomostí. Ďakujeme pani učiteľkám za darčeky a príjemné prostredie.

(viac fotiek nájdete v galérii)