Oznam

Z dôvodu výskytu infekčného ochorenia Ovčích kiahní, žiadame rodičov o zvýšenú kontrolu pokožky detí predovšetkým rúk – dlaní, chodidiel a úst. V prípade zistenia príznakov je nutné navštíviť detského lekára a oznámiť to v materskej škole. Dieťa po preliečení pri nástupe predloží službe konajúcej učiteľke potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

 29. novembra 2021

Oznam o vstupe do budovy školy od 29.novembra 2021

Vážení rodičia, 

z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené  manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl.
V súvislosti so zmenami v školskom semafóre a zverejnenom ozname podmienok vstupu do priestorov školy sú osoby vstupujúce do priestorov školy povinné riadiť sa oznamom, pokynmi a dodržiavať:
  • do priestorov školy vstupujú s dieťaťom  osoby v režime očkovaný, prekonaný,
  • hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy – RESPIRÁTOR, DEZINFEKCIA RÚK, ODSTUP 2m,
  • čas určený v priestoroch školy  5 max. 8 minút,
  • v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
  • nezhromažďovať sa v okolí objektu školy.
Oznam podmienok vstupu do priestorov školy si prečítate Vstup
Informácia k ospravedlňovaniu dieťaťa a predkladaniu tlačív
Zákonný zástupca je povinný v prípade, že :
  • dieťa nie je prítomné v materskej škole 3 a viac dnívrátane víkendu predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti – aktuálne na stiahnutie Vyhlásenie o bezpriznakovosti
  • dieťa – predškolák je neprítomný z dôvodu ochorenia viac ako 7 dní predložiť „Potvrdenie od lekára“,
  • dieťa je po prekonaní ochorenia COVID-19 predložiť Oznámenie o výnimke z karantény – tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény

Ak sa dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  v čase núdzového stavu  nezúčastní na vzdelávaní z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. V uvedenom prípade postačí ak zákonný zástupca informuje triednu učiteľku, že dieťa nebude prítomné v materskej škole.

Vážení rodičia v náročnej situácií dodržiavajme opatrenia a buďme k sebe navzájom ohľaduplní…Ďakujeme 🙂

Pre všetkých malých i veľkých prichádzajú tie naj…vzácnejšie, čarovné dni v roku poprajme si nech sú a zostanú najkrajšie i v spomienkach. 🎄

 28. novembra 2021

Mikulášska jazda

🎅A už je to tu… zas a znovu…🎅

Mikulášska jazda pre deti do detského domova v Bytči…
Aj v roku 2021 navštívime ,ako aj minulý rok detičky bez domova a rodičov….

Milí rodičia ,známi rodičov, kamaráti ,priatelia…
Touto cestou Vás chceme poprosiť ,o pomoc pre deti, ktoré nemajú to šťastie vyrastať pri svojich rodičoch a v teple svojho domova😞
Radi uvítame Váš záujem, pomôcť týmto deťom podporou nejakých darčekov /hračky ,sladkosti ,ovocie ,alebo aj čo môžete podarovať deťom…/
Ak máte chuť a snahu pomôcť ,môžete doniesť deťom darčeky do piatku 10.12.2021 do 8.00 hod do 3.triedy p.učiteľke Danke Bulejovej.🎁❤️🎄
Ďakujeme za pomoc 🧑👩👩‍🦱👩‍🦰👱‍♀️

Tento školský rok sa podarilo p.učiteľke Bulejovej zohnať aj finančný sponzorský dar od SPV 50e
/spoločnosť pre predškolskú výchovu-učiteľky MŠ Žilina/
pre deti z DD v Bytči ,za čo ďakujeme.

🎅A už je to tu… zas a znovu…🎅

Mikulášska jazda pre deti do detského domova v Bytči…
Aj v roku 2021 navštívime ,ako aj minulý rok detičky bez domova a rodičov….

Milí rodičia ,známi rodičov, kamaráti ,priatelia…
Touto cestou Vás chceme poprosiť ,o pomoc pre deti, ktoré nemajú to šťastie vyrastať pri svojich rodičoch a v teple svojho domova😞
Radi uvítame Váš záujem, pomôcť týmto deťom podporou nejakých darčekov /hračky ,sladkosti ,ovocie ,alebo aj čo môžete podarovať deťom…/
Ak máte chuť a snahu pomôcť ,môžete doniesť deťom darčeky do piatku 10.12.2021 do 8.00 hod do 3.triedy p.učiteľke Danke Bulejovej.🎁❤️🎄
Ďakujeme za pomoc 🧑👩👩‍🦱👩‍🦰👱‍♀️

Tento školsky rok sa podarilo p.učiteľke Bulejovej zohnať aj finančný sponzorský dar od SPV 50e
/spoločnosť pre predškolskú výchovu-učiteľky MŠ Žilina/
pre deti z DD v Bytči ,za čo ďakujeme .👏

 24. novembra 2021

Prvýkrát v knižnici

Dnes boli naši predškoláci prvýkrát v Krajskej knižnici v Žiline. Okrem krásneho divadielka sa dozvedeli aj o novej knižke p. Gätnera.

 12. novembra 2021

Oznam

Vážení rodičia,

Dňa 12.11.2021 sa v našej MŠ vyskytol Covid-19. Prevádzaka bude od 13.11.-22.11.2021 zatvorená z rozhodnutia RÚVZ. MŠ sa znova otvorí dňa 23.11.2021. Rodič je povinný upovedomiť pediatra, že dieťa bolo v styku s pozitívnou osobou a dodržať karanténu, no rodičia a deti, ktoré Covid-19 prekonali v karanténe nemusia ostať.

R_MS_Stavbarska,_ZA_COVID19

Oznam

Milí rodičia, ak vaše dieťa chýbalo počas fotenia, ktoré sa konalo dňa 9.11., môžete dodatočne kontaktovať pána fotografa, ktorý vás rad odfotí.

 10. novembra 2021

Oznam

Dňa 9.11.2021 sa uskutoční v našej MŠ fotenie detí. Prosíme rodičov o dochvíľny príchod do MŠ (8:00).Deti môžu prísť do MŠ oblečené vo veciach, v ktorých sa budú fotiť a náhradné oblečenie uložte do skrinky, po fotení sa deti prezlečú.

Ďakujeme

 5. novembra 2021

Deň Materských škôl

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Viac fotiek nájdete v našej fotogalerii.

https://drive.google.com/drive/folders/15rufiG-KExC4VDPift2Up_PdwyANk6fx

 4. novembra 2021

Oznam

Dňa 12.11.2021 o 8.45hod navštívia naši predškoláci Krajskú knižnicu v Žiline, kde nám zahrajú divadielko o čertovi Kolofonovi a spisovateľ Gärtner predstaví aj svoju knihu Vianoce. Prosíme rodičov o dochvíľný príchod detí do MŠ tzn. do 8:00.
Ďakujeme

 29. októbra 2021

Oznam o prerušení prevádzky

Oznamujeme rodičom detí MŠ Stavbárska 4, že prevádzka bude z dôvodu rozhodnutia RÚVZ Žilina prerušená od 23.10.2021 do 29.10.2021. Materská škola bude opäť v prevádzke 2.11.2021(utorok).

Ďakujeme za pochopenie

MS,_Stavbarska_chripka

 22. októbra 2021