Vitajte na stránkach MŠ Stavbárska

ZVEDAVÁ LIENKA

Zvedavá lienka vychádza z tradícií MŠ a vyjadruje túžbu po poznaní k dosiahnutiu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vzdelanostných štandardov, potrebných pre vstup do ZŠ a ďalšieho vzdelávania.
[viac ...]
5 december, 2017
Vianočné sviatky

OZNAM Oznamujeme rodičom, že počas vianočných sviatkov v dňoch 27.12.2017 do 5.1.2018 bude Materská škola ZATVORENÁ. Prevádzka bude znovu otvorená od 8.1.2018 od 6:30.

14 november, 2017
Hudobné divadlo

Dnes t.j dňa 14.11.2017 navštívila našu MŠ pani Pažická s hudobným predstavením – POPOLVÁR. V predstavení si ako herci zahrali aj deti – popolvár, princezné, drak. Znova nás navštívia 12.1.2018  [ viac ... ]

2 november, 2017
Divadelné predstavenia 2017/2018

Október -20.10.2017-Divadlo Lienka ,,Kocúr v čižmách,, November-6.11.2017 Krajské kultúrne stredisko Žilina-Horný Val    ,,O kohútikovi a sliepočke,, December-20.12.2017-Divadlo Slniečko-Piešťany                   ,,Vianočné predstavenie-Malí huncúti,,  [ viac ... ]

2 november, 2017
Návšteva mestskej knižnice 2017/2018

Mesiac                Téma                                             [ viac ... ]

13 september, 2017
Oznam – logopedická depistáž

Dňa 19.10.2017 od 7,00 hod. v materskej škole sa uskutoční logopedická depistáž detí. Rodičia, ktorí majú záujem, vypíšu prihlášku – je potrebný podpis obidvoch rodičov. Prihlášky sa nachádzajú v triede.

4 september, 2017
OZNAM

Oznamujeme rodičom, že na školský rok 2017/2018 môžu svoje deti prihlásiť na tieto krúžky: anglický jazyk, tanečný krúžok, športový krúžok, výtvarný krúžok. Prihlasovať sa bude dať na jednotlivých triedach. Viac  [ viac ... ]

30 marec, 2017
Letná prevádzka

Prihlasovanie detí do Materskej školy počas letných prázdnin ( 24.7-11.8.2017) sa uskutoční v dňoch: 11.4.2017  od 14:30 – 16:00 12.4.2017 od 14:30 – 16:00 13.4.2017 od 7:00 –  10:00 Každý  [ viac ... ]

14 december, 2016
OZNAM

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí bude Materská škola od 23.12.2016 – 5.1.2017 uzavretá. Deti nastúpia do MŠ dňa 9.1.2017.

23 august, 2016
informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov1 ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ