Príhovor primátora

Dobrý deň,

rád by som sa touto cestou upresnil informácie v súvislosti so zmeneným režimom materských a základných škôl v Žilinea doplnil dôvody, ktoré mesto Žilina viedli k tomuto rozhodnutiu.

Rozhodnutie o zmene režimu sa nerobilo ľahkovážne a mestok nemu pristúpilo na základe dôrazného odporúčaniaRegionálneho úradu verejného zdravotníctva, Krízového štábu Okresného úradu a členov pandemického strediska zo dňa 10. marca. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemická situáciaa negatívny výhľad, ktorý má okres Žilina v COVID automate.

Situácia v detských kolektívoch sa v základných a materských školách v Žiline zhoršuje a pribúdajú pozitívne prípady ochorenia COVID-19 u detí. V súčasnosti sú z tohto dôvoduuzatvorené štyri materské a dve základné školy. Pozitivita bola zaznamenaná aj u zamestnancov školského stravovania, kvôli čomu boli uzatvorené štyri prevádzky školských kuchýň.

Z týchto dôvodov budú materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina od pondelka 15. marca 2021 fungovať v obmedzenom režime. Základné školy prerušujú prezenčné vyučovanie a dostupné budú iba pre žiakov, ktoré sú deťmi zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, konkrétne pre zdravotnícky personál, policajtov, hasičov, vojakov, zamestnancov sociálnych zariadení,zamestnancov strategických podnikov a pracovníkov predajní so životne nevyhnutými potrebami. Na prvom stupni budú základné školy denne vyučovať aj deti, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žilinské materské školy budú od pondelka 15. marca taktik dispozícii len za podmienok uvedených vyššie.

Bolestivo si uvedomujem, že zamestnaným rodičom a manažmentom podnikov spôsobujú prijaté preventívne opatrenia veľké ťažkosti. Sám mám vo svojom okolí priateľov, kolegov, zamestnancov a rodinných príslušníkov, ktorí sú na hranici vyčerpania po roku balansovania pracovného života a starostlivosti o deti doma. Táto situácia už trvá príliš dlho, sprevádza ju chaos a sme len ľudia. Nevládzeme. Ale z dôvodu ochrany zdravia a životov sme tieto sprísnené opatrenia po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresného pandemického strediska nútení prijať.

Je potrebné si uvedomiť, že v prípade pozitívneho prípadu u dieťaťa, sú v povinnej 14dňovej karanténe aj všetci príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. To sa týka aj  prípadu, ak bolo dieťa kontakte s pozitívnym dieťaťom, teda ide o blízky kontakt, na ktorý sa tiež vzťahuje 14dňová karanténa. Ak nebudeme zodpovedne konať, môže sa stať, že ako budú pozitívne prípady v školách pribúdať, väčšina produktívnej populácie zostane v nútenej 14-dňovej karanténe, ale už podľanových opatrení, bez možnosti nákupu a vychádzania. Prosíme preto všetkých rodičov detí, ale aj vedenie podnikov na území mesta o pochopenie a spoluprácu v tejto neľahkej situácii.

Pripomínam, že povinnosťou rodičov pri nástupe detí do škôl je predložiť negatívny výsledok RT-PCT alebo antigénového testuna ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, testovanie budú musieť absolvovať aj zamestnanci škôl.

V zhoršenej pandemickej situácii, v ktorej sa mesto aktuálne nachádza, musíme vytvoriť podmienky najmä pre udržanie kritickej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje  základné potreby obyvateľov. Nesmierne dôležité je pre nás v tejto chvíli zachovanie chodu strategických podnikov na území mesta, aby nedošlo k situácii zastavenia nepretržitých prevádzok, čo sa podarí len znížením pozitivity na území okresu. Ak sú obaja rodičia zamestnancami strategického podniku, zabezpečíme, aby ich dieťa bolo umiestnené do školy, nakoľko si uvedomujeme, že aj v týchto podnikoch je nedostatok  zamestnancov  z dôvodu pandémie.

Rodičov by som chcel tiež upozorniť, že podľa usmernenia Sociálnej poisťovne, v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl majú nárok na pandemické ošetrovné všetci rodičia, ktorí sa osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku.Podmienkou je, aby bola škôlka alebo škola uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa. Nárok na pandemické ošetrovné majú aj rodičia, ktorí nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa. Naopak, nárok na pandemickú OČR nemajú rodičia, ak vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou homeoffice.

Ďakujem pekne za Vašu spoluprácu a pochopenie v tejto neľahkej situácii.

Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta

 13. marca 2021

Výtvarná súťaž

Centrum voľného času- Kuzmányho , Žilina vyhlásilo výtvarnú súťaž pre deti MŠ a prvákov a druhákov ZŠ na tému: „Rozprávka o snehovej kráľovnej“. Do výtvarnej súťaže sa zapojili aj naši predškoláci ( Viktorko Schnierer, Henko Schnierer, Rebeka Štillová, Peťko Štilla, Brunko Ďurech, Emka Oravcová) a mali sme úspech. Peťko Štilla obsadil krásne 3.miesto v kategórií A (individuálne práce detí MŠ). Výtvarné práce si môžete pozrieť na facebooku pod názvom: Centrum voľného času Kuzmányho 105 Žilina v sekcii fotky- album- výtvarná súťaž Rozprávka o snehovej kráľovnej.Gratulujeme
 3. marca 2021

Oznam

Vážení rodičia,

z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak, ako bolo včera deklarované ministrom. O rozhodnutí ministra, posunúť nástup na dištančné vzdelávanie a obmedzenie otvorenia MŠ len pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, sme sa dozvedeli dnes popoludní z live streamu, v ktorom to verejnosti, ako aj zriaďovateľom a školám, oznámila Anna Chupíková, riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl. Opatrenia, ktoré malo ministerstvo prijať od 3. 3. 2021 na základe uznesenia vlády, budú podľa vyjadrení pani Chupíkovej, platné až od 8. 3. 2021. V zmysle tejto informácie Vám oznamujeme, že prevádzka materských škôl bude prezenčnou formou až do konca týždňa. Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vzdelávania Vám budeme oznamovať až po platnom rozhodnutí ministra. Ďakujeme za pochopenie.

Poďakovanie

Chceli by sme sa poďakovať firme HELIOS  s.r.o. a pani Majdánovej za poskytnutie prostriedkov na obnovu vybavenia na školskom dvore a taktiež rodičom, ktorí prišli pomôcť s jeho skrášľovaním.

 26. augusta 2020

OZNAM

Žiadame rodičov aby si prišli pre rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy (do 1.7. 2020). Ďakujeme

 29. júna 2020