Náš tím

O naše brušká sa starajú:

Vedúca školskej jedálne: Bc. Eva Ježová

Tety kuchárky: H. Skaličanová, Z. Stenchláková


O poriadok sa starajú:

Školníčka:Anna Sušienková, Teta upratovačka: Anna Veselovská


O teplo a naše hračky sa stará:

Kurič-údržbár: Milan Tomašec