Náš tím

O prevádzku celej našej MŠ sa stará pani riaditeľka: Mgr. Daniela CehlárováO naše brušká sa starajú:

Vedúca školskej jedálne: Bc. Eva Ježová

Tety kuchárky: D. Šošková, Z. Stenchláková


O poriadok sa starajú:

Školníčka: Katarína Šošková

Teta upratovačka: Anna Veselovská


O teplo a naše hračky sa stará:

Kurič-údržbár: Rastislav Kubuš