Rada školy

PredsedaIng. Marianna MarošiZákonný zástupca
Podpredseda
Ľubica Lokajová Pedagogický zamestnanec
ČlenoviaBc. Denisa UríkováPedagogický zamestnanec
Anna SušienkováNepedagogický zamestnanec
Ing. Lukáš Ďurech, PhD.Zákonný zástupca
Veronika ZavartkayZákonný zástupca
Lea Valáškova LeškováZákonný zástupca
 Bc.Katarína Fulková, Dis.art.
Delegovaný poslanec MZ
Mgr. Peter Steinhübl Delegovaný poslanec  MZ