Rada školy

PredsedaIng. Marianna MarošiZákonný zástupca
Podpredseda
Ľubica Lokajová Pedagogický zamestnanec
ČlenoviaBc. Denisa UríkováPedagogický zamestnanec
Anna SušienkováNepedagogický zamestnanec
Ing. Lukáš Ďurech, PhD.Zákonný zástupca
Veronika ZavartkayZákonný zástupca
Mária ZrubákováZákonný zástupca
Mgr. Ing. Peter NičíkDelegovaný poslanec MZ
MuDr. Igor Habánik Delegovaný poslanec  MZ