Prázdniny šk. rok 2020/2021

Jesenné prázdniny 29.10.2020 – 01.11.2020
Vianočné prázdniny 23.12.2020 – 07.01.2021
Polročné prázdniny 01.02.2021
Jarné prázdniny 13.02.2021 – 21.02.2021
Veľkonočné prázdiny 01.04.2021 – 6.04.2021
Letné prázdiny 01.07.2021 – 01.09.2021