Prázdniny šk. rok 2023/2024

Jesenné prázdniny 30.október-31.október 2023
Vianočné prázdniny 23.december 2023 – 7. január 2024
Jarné prázdniny 19.február – 23.februára 2024
Veľkonočné prázdiny 28. marec – 2. apríl 2024
Letné prázdiny 1. júl – 30. august 2024