Prázdniny šk. rok 2021/2022

Jesenné prázdniny 28.10.2021 – 01.11.2021
Vianočné prázdniny 23.12.2021 – 07.01.2022
Polročné prázdniny 04.02.2022
Jarné prázdniny 07.03.2022 – 11.03.2022
Veľkonočné prázdiny 14.04.2022 – 19.04.2022
Letné prázdiny 01.07.2021 – 01.09.2022