Prázdniny šk. rok 2022/2023

Jesenné prázdniny 28.10.-31.10. 2022
Vianočné prázdniny 23.12. 2022 – 5.1. 2022
Jarné prázdniny 20.2. – 10.3. 2023
Veľkonočné prázdiny 16.4. – 11.4.2023
Letné prázdiny 1.7. – 31.8. 2023