Veľkonočné tvorivé dielne 3.trieda

Do Veľkej Noci je krátka chvíľa a tak sme si pre deti a rodičov z tretej triedy pripravili kreatívne popoludnie. Deti si mohli vyrobiť sliepočku, vajíčko so servítkovou technikou a veľkonočný pozdrav. Ďakujeme za príjemne popoludnie a spoluprácu rodičov.
(viac fotiek nájdete v galérii)

 22. marca 2024

1.trieda – Veľkonočné tvorenie

V popoludňajších hodinách pozvali pani učiteľky z prvej triedy rodičov na rodičovské združenie, ktoré bolo spestrené tvorivými dielnami. Toto poobedie sa páčilo nie len deťom ale aj rodičom.

(viac fotiek nájdete v galérii)

Veľkonočné tvorenie 2.trieda

V popoludňajších hodinách sa konalo veľkonočné tvorenie v 2.triede. Pani učiteľka mala pripravené vajíčka na maľovanie a zajkov z papiera. Veríme, že si rodičia oddýchli a príjemne strávili popoludnie so svojimi deťmi.

 21. marca 2024

Ujo Ľubo

Hudobné prevedenie nielen klasických rozprávok, ale aj rozprávok z autorského pera Uja Ľuba, zaujme deti nielen pútavým príbehom, kde dobro víťazí nad zlom a kamarátstvo je viac než zlato. Deti dnes upútala známa rozprávka o Snehulienke. Ďakujeme za krásny zážitok.
(viac fotiek nájdete v galérii)

 20. marca 2024

Deň otvorených dverí na ZŠ V. Javorku

Zápisy do prvých ročníkov sa blížia a tak predškoláci navštívili neďalekú základnú školu V. Javorku. Sledovali ako prebieha vyučovanie, ako to v škole vyzerá a niečo ukázali aj zo svojich vedomostí. Ďakujeme pani učiteľkám za darčeky a príjemné prostredie.

(viac fotiek nájdete v galérii)

Oznam – veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia,

v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Úsporný režim chodu materskej školy– bude prevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin (28.3.-2.4.2024) prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

Ďakujeme za pochopenie

 14. marca 2024

Zápis do MŠ

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom Mesto Žilina v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis detí do  materskej  školy na  školský rok 2024/2025 sa  uskutoční od 14.05.  – 16.05. 2024.

 Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

  • spravidla
  • deti od troch do šesť rokov veku
  • prednostne
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku s povinným predprimárnym vzdelávaním v spádovej materskej škole
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinného školského vzdelávania

Ostatné podmienky

  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Mgr. Daniela Cehlárová

riaditeľka MŠ

Žiadosť o prijatie nájdete tu:Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-1

Oznam

Milí rodičia, dňa 15.3.2024 (piatok), sa uskutoční náhradná hodina gymnastiky. Svoju účasť prosím potvrďte u pani učiteliek.

Ďakujeme

 12. marca 2024

Zápis do 1.ročníka

Vážení rodičia, už o mesiac sa budú v Žiline konať zápisy prvákov do základných škôl. Rodičia budú môcť zapísať svoje deti do všetkých 14 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rovnakom termíne, a to od 3. do 5. apríla 2024 v čase od 14.00 do 18.00 hod. Týka sa to nielen detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť, ale aj detí, ktoré mali v tomto školskom roku predĺžené pokračovanie povinnej predprimárnej dochádzky.

Rodič môže pre svoje dieťa vybrať spádovú školu, teda školu v školskom obvode v mieste trvalého pobytu. Môže sa však rozhodnúť aj pre inú školu, pokiaľ má voľné kapacity. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Ako uviedla vedúca Odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Žiline Monika Pastieriková, rodičia môžu škole osobné údaje poskytnúť už pred samotným zápisom dieťaťa do 1. ročníka, a to prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy.

viac informácii nájdete na tomto odkaze TS_ZA_Žilinských predškolákov čakajú začiatkom apríla zápisy do prvého ročníka