Včelárová žena

Navštívila nás pani Katarína Ofúkana – Včelarová žena, ktorá sa venuje včelárstvu a produktom z medu už 15 rokov. Svojim zaujímavým príbehom upútala detskú pozornosť. Vysvetlila odkiaľ pochádzajú včielky, kde bývajú, aký majú úžitok pre človeka a čo všetko sa dá z medu vyrobiť. Na konci workshopu si deti zacvičili a ochutnali domáci medík.  Ďakujeme za krásny zážitok.
viac fotiek nájdete v galérii

 30. apríla 2023

Deň Zeme

S predškolákmi sme sa v piatok 21.4.2023 zúčastnili na Dni Zeme. Akciu organizovalo Mesto Žilina. Dozvedeli sme sa viac o separovaní, o tom ako žijú včielky či dravce a taktiež ako sa dá separovať olej. No druháci a prváci boli taktiež aktívny. Tí zbierali odpadky v okolí MŠ a v Bôrickom parku.
viac fotiek nájdete v galérii

 24. apríla 2023

Oznam

Milí rodičia, pri príležitosti Dňa Zeme sa zúčastnime s predškolákmi 21.4.2023 (piatok) na dopoludňajších aktivitách, ktoré organizuje Mesto Žilina. Touto cestou vás chceme poprosiť o dochvíľny príchod do MŠ, pre deti vhodnú obuv, oblečenie, vodu a občerstvenie.

Deti z 1. a 2. triedy pôjdu na vychádzku a pri príležitosti Dňa Zeme budú zbierať odpadky v okolí MŠ a v Bôrickom parku. Preto vás taktiež prosíme o vhodnú obuv, oblečenie, vodu a malé občerstvenie.
Ďakujeme

 

 

 20. apríla 2023

Včielky

Zapojili sme sa do projektu EDUBEE. Tento projekt  včielky vznikol s cieľom praktickej podpory teoretickej výučby predovšetkým žiakov materských a základných škôl zameranej na environmentálnu výučbu. Samotárske včielky podobne ako iný hmyz sa podieľajú nemalou mierou na opeľovaní najmä ovocných stromov a preto poznanie spôsobu ich života a ochrany by mala byť jedna z prioritných tém environmentálnej výučby. Domček pre včielky sme zavesili na orgován a deti naplnili trubičky na hniezdenie blatom. Následne sme vložili do domčeka liaheň aj s tribičkami a pozorovanie môže začať.

viac fotiek nájdete v galérii

Kŕmenie vtáčikov

S deťmi sme doplnili do kŕmidiel semienka pre vtáčikov taktiež sme vyrobili z loju závesné krmidlo a do nádoby na vajíčka sme nasypali krmivo a sledovali či vtáčiky do krmidla chodia.

viac fotiek nájdete v galérii

Knižnica

S predškolákmi sme navštívili knižnicu, kde sa dozvedeli všetko o zúbkoch. Ako ich správne čistiť, ako sa volajú, ako vzniká kaz a čo je pre ne zdravé a naopak nie.

 15. apríla 2023

Oznam

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Úsporný režim chodu materskej školy– bude prevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin 11.04.2023 (utorokprerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

Ďakujeme za pochopenie

 6. apríla 2023

1.trieda -Veľkonočné tvorivé dielne

Pani učiteľky si pripravili pre rodičov a deti tvorivé dielne, kde vyfarbovali a dotvárali veľkonočné vajíčka, vyfarbovali zajkov z kartónu a počas celého poobedia nechýbala dobrá nálada a veľa občerstvenia.
viac fotiek nájdete v galérii

 

Otvorená hodina 3.trieda

Pani učiteľka Melišíková privítala rodičov pri doobednej vzdelávacej aktivite, kde im názorne ukázala ako pripravujeme predškolákov do 1.triedy a rodičia si to mohli taktiež vyskúšať.  Poobede sa rodičia stretli s pani špeciálnou pedagogičkou, ktorá ich oboznámila s výsledkami školskej zrelosti. Po stretnutí sa konalo rodičovské združenie, kde sme oboznámili rodičov čo sa bude v 2.polroku realizovať.
viac fotiek nájdete v galérii

Otvorená hodina 2.trieda

Dňa 30.3.2023 sa uskutočnila v 2.triede otvorená hodina, kde pani učiteľky predviedli rodičom ako pracujú s deťmi  počas edukačnej aktivity. Po tejto ukážke nasledovali tvorivé dielne. Tu si rodičia mohli spolu s deťmi vyrobiť veľkonočné pozdravy a potom nasledovalo triedne rodičovské združenie.

 3. apríla 2023