Oznam

Vážení rodičia,

z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak, ako bolo včera deklarované ministrom. O rozhodnutí ministra, posunúť nástup na dištančné vzdelávanie a obmedzenie otvorenia MŠ len pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, sme sa dozvedeli dnes popoludní z live streamu, v ktorom to verejnosti, ako aj zriaďovateľom a školám, oznámila Anna Chupíková, riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl. Opatrenia, ktoré malo ministerstvo prijať od 3. 3. 2021 na základe uznesenia vlády, budú podľa vyjadrení pani Chupíkovej, platné až od 8. 3. 2021. V zmysle tejto informácie Vám oznamujeme, že prevádzka materských škôl bude prezenčnou formou až do konca týždňa. Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vzdelávania Vám budeme oznamovať až po platnom rozhodnutí ministra. Ďakujeme za pochopenie.

 3. marca 2021

Poďakovanie

Chceli by sme sa poďakovať firme HELIOS  s.r.o. a pani Majdánovej za poskytnutie prostriedkov na obnovu vybavenia na školskom dvore a taktiež rodičom, ktorí prišli pomôcť s jeho skrášľovaním.

 26. augusta 2020

OZNAM

Žiadame rodičov aby si prišli pre rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy (do 1.7. 2020). Ďakujeme

 29. júna 2020

Oznam

Prosíme rodičov detí, ktoré nenastúpia do MŠ aby si prišli pre veci zo šatne a z triedy. Poprosíme dodržiavať hygienické predpisy. Ďakujeme

 27. mája 2020

Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

Vážení rodičia,v súlade s  rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa prevádzka materskej školy obnovuje dňom 01.júna 2020.V súlade s rozhodnutím zriaďovateľa bude prevádzka školy zabezpečená v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod.

Žiadame zákonných zástupcov umiestnených detí, aby dodržiavali

:- hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,

– riadili sa pokynmi  riaditeľky školy

,- s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,

– čas určený v priestoroch šatne max. 10 minút,

– v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2  sprevádzajúce osoby a 2 deti,- nezhromažďovať sa v okolí objektu školy. 

Hygienicko-epidemiologické opatrenia:
– vstup a pobyt v priestoroch školy (interiér, exteriér) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), dieťa musí mať dva obaly na rúška( jedno rúško, s ktorým prídu a vložia do obalu a druhé , ktoré budú mať v obale)
– pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky, odmeranie teploty bezdotykovým teplomerom
– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m v chodbe pred šatňou a v exteriéri objektu, priniesť si vlastné návleky

Celé znenie rozhodnutia ministra  si prečítajte TUhttps://www.mshliny4.zanet.sk/images/pdf/Rozhodnutie_MVVa_22_05_2020.pdf

Rozhodnutie zriaďovateľa TU. https://www.mshliny4.zanet.sk/images/pdf/rozhodnutie_zriadovatel.pdf

Oznam

Poprosím každého rodiča aby si tlačivo , ktoré je uvedené v prílohe vytlačil , dal do euroobalu priniesol v pondelok do Materskej školy. Každý deň sa toto tlačivo bude podpisovať. Tlačivo prehlásenie zákonného zástupcu… treba vytlačiť jedno na každý týždeň. Priniesť si vlastné pero. Ďakujeme za pochopenie .

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K 1. 9. 2020

ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY K  1. 9. 2020

     BUDE  V ZMYSLE VYHLÁŠKY Č. 306/08 Z.z. O MATERSKEJ ŠKOLE, V ZNENÍ VYHLÁŠKY Č. 308/09 Z.z. NA ZÁKLADE PODANIA PÍSOMNEJ ŽIADOSTI, V TERMÍNE

                             11. 5. 2020    –    15. 5. 2020

        Z DOVODU MIMORIADNEJ SITUÁCIE JE MOŽNÉ ŽIADOSŤ PODAŤ MAILOM, POŠTOU, ALEBO CEZ LINK :

https://forms.gle/Z7Ur6UsTmg2Z8zzh6

TLAČIVO  ŽIADOSTI  Môžete VYPÍSANÉ ODOVZDAŤ AJ OSOBNE PRI DODRŽANÍ KARANTÉNNYCH OPATRENÍ  OD 8.00 HOD. DO 16.00 HOD. V HOREUVEDENOM TERMÍNE.

TLAČIVO JE ZVEREJNENÉ  NA VEBOVEJ STRÁNKE MŠ: www.msstavbarska-zilina.sk     

         PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

            PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ DETI:

  • S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU
  • DETI, KTORÉ DOVŔŠILI PIATY ROK VEKU/K SEPT. SÚ 1 ROK PRED ZAČATÍM ŠK. DOCHÁDZKY/
  • DETI S DODATOČNE ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

–     DOVŔŠILI  TRETÍ ROK VEKU  K 31.8.2020          

V PRÍPADE ZVÝŠENÉHO ZÁUJMU O PRIJATIE SA ZOHĽADNÍ:

  • VEK DIEŤAŤA

         POZN.: V ŽIADOSTI JE POTREBNÉ POTVRDENIE  DETSKÉHO LEKÁRA O ZDRAVOTNOM STAVE, OČKOVANÍ A Spôsobilosti DIEŤAŤA NAVŠTEVOVAŤ MŠ.        

POČAS PRERUŠENEJ PREVÁDZKY JE ŽIADOSŤ PLATNÁ AJ BEZ POTVRDENIA, DOLOŽÍ SA PO JEJ SKONČENÍ.                                                                                                                                             RIAD.ŠKOLY

 28. apríla 2020