Zápis detí do MŠ

Materská škola  Stavbárska 4,  Žilina

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom Mesto Žilina

v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov oznamuje, že  

zápis detí do  materskej  školy na  školský rok 2022/2023 sa  uskutoční od

11.5.  – 13.5. 2022

Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

  • spravidla
  • deti od troch do šesť rokov veku
  • prednostne
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku s povinným predprimárnym vzdelávaním v spádovej materskej škole
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinného školského vzdelávania

Ostatné podmienky

  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ
  • „Písomné vyhlásenie rodiča o preberaní dokumentov“ Písomne vyhlásenie originál 1 Písomné vyhlásenie originál 2  (Odporúčame vypísať, aby mohol preberať a podpisovať písomnú komunikáciu len jeden zo zákonných zástupcov*)

Mgr. Daniela Cehlárová

riaditeľka MŠ

Písomné vyhlásenie originál 2

Písomne vyhlásenie originál 1

ziadost-2020

Vzor pre vypísanie 1

Vzor pre vypísanie 2

OZNAM Prijímanie_žiadostí 2022-23 (1)

Oznam

Milí rodičia, zajtra (11.5.2022) navštívia predškoláci Krajskú Knižnicu. Prosíme rodičov o dochvíľny príchod do MŠ tzn. do 8:00.

Ďakujeme

 10. mája 2022

Deň matiek 💜🎀

Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka, za každú novú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé,
nech táto mala básnička tlmočí vďaky tisíceré.
V mene celej MŠ vám prajeme krásny Deň matiek 🎀💜 v priloženom odkaze nájdete naše vystúpenie ku Dňu matiek

 

 8. mája 2022

Oznam

Milí rodičia, dňa 3.5.2022 (utorok) sa bude konať v našej MŠ fotenie detí. Prosíme rodičov o dochviľný príchod (do 8:00) a aby deti prišli do MŠ už oblečené vo veciach, v ktorých chcete aby sa fotili. Náhradné veci môžete nechať uložené v skrinke, po fotení sa deti prezlečú.

Ďakujeme

 25. apríla 2022

Veľkonočné prázdniny

Milí rodičia, 14.4. (štvrtok) a 19.4. 2022 (utorok) bude MŠ fungovať iba pre záväzne prihlásené deti. Nástup všetkých detí do MŠ je 20.4.2022.

Ďakujeme za pochopenie.

 7. apríla 2022