ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K 1. 9. 2024

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K 1. 9. 2024

 Zápis bude v zmysle školského zákona §59 na základe podania písomnej žiadosti, v termíne

14.5. 2024 – 16. 5. 2024

 

Žiadosť je možné podať mailom, poštou, alebo osobne. Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť a vypísané odovzdať u riad. MŠ, alebo inej poverenej pracovníčky od 7.00 hod. do 18.00 hod. v horeuvedenom termíne.

Tlačivo je zverejnené na webovej stránke MŠ: www.msstavbarska.zilina.sk – alebo priamo tu -> Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-1

 Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:

PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ DETI:
– S POVINNÝM PLNENÍM PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA (dieťa do 31.8.24 dovŕši päť rokov veku)
– S POKRAČOVANÍM POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
– DETI NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S TRVALÝM POBYTOM V SPÁDOVEJ OBLASTI MŠ
– KTORÉ DOVŔŠILI TRETÍ ROK VEKU K 31.8.2024
V PRÍPADE ZVÝŠENÉHO ZÁUJMU O PRIJATIE SA ZOHĽADNÍ:
– VEK DIEŤAŤA

POZN.: V ŽIADOSTI JE POTREBNÉ POTVRDENIE DETSKÉHO LEKÁRA O ZDRAVOTNOM STAVE, OČKOVANÍ A SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA NAVŠTEVOVAŤ MŠ.

Mgr. Daniela Cehlárová

riaditeľka MŠ

 

 9. apríla 2024

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>