OZNAM

Oznamujeme rodičom, že na školský rok 2017/2018 môžu svoje deti prihlásiť na tieto krúžky: anglický jazyk, tanečný krúžok, športový krúžok, výtvarný krúžok. Prihlasovať sa bude dať na jednotlivých triedach. Viac informácii vám poskytnú pani učiteľky jednotlivých tried.