Poďakovanie

Chceli by sme sa poďakovať firme HELIOS  s.r.o. a pani Majdánovej za poskytnutie prostriedkov na obnovu vybavenia na školskom dvore a taktiež rodičom, ktorí prišli pomôcť s jeho skrášľovaním.

 26. augusta 2020