ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K 1. 9. 2021

ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY K  1. 9. 2021

 bude  v zmysle vyhlášky č. 306/08 z.z. o materskej škole, v znení vyhlášky č. 308/09 z. z., č. 438/20 na základe podania písomnej žiadosti, v termíne

12. 5. 2021    –    14. 5. 2021

https://forms.gle/YsBiJXtGAjiE6QD1A

tlačivo  žiadosti  môžete vypísané odovzdať aj osobne pri dodržaní karanténnych opatrení  od 8.00 hod. do 16.00 hod. v horeuvedenom termíne.

TLAČIVO JE ZVEREJNENÉ  NA WEBOVEJ STRÁNKE MŠ: www.msstavbarska.zilina.sk

Zákonné podmienky prijatia 

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • spravidla dieťa od troch rokoch veku
  • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokoch veku

Ostatné podmienky

  • uprednostníme dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.12.
  • uprednostníme dieťa, ktoré má trvalé  bydlisko v spádovej oblasti materskej školy

POZN.: V žiadosti je potrebné potvrdenie  detského lekára o zdravotnom stave, očkovaní a spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ.

RIAD.ŠKOLY

 26. apríla 2021

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>