Oznam ohľadom stravy zadarmo a daňového bonusu

Rodičia detí, ktoré dovŕšia 6 rokov sú povinný oznámiť vedúcej ŠJ, či budú poberať zvýšený daňový bonus alebo si ponechajú dotáciu na stravu, ak nemajú možnosť poberať zvýšený daňový bonus.

Pripomíname, že ak má rodič možnosť poberať zvýšený daňový bonus, je pre nich vždy výhodnejší ako dotácia.

Prosím, komunikujte s vedúcou ŠJ, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam na čísle 0911 491 256.

Ďakujeme

 22. septembra 2021

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>