Pozdravy pre starých rodičov

Deti z 3.triedy vyrobili pozdravy nie len pre svojich starých rodičov, ale aj pre starých rodičov do domova dôchodcov  v Tepličke nad Váhom pri príležitosti Dňu úcty k starším. Veríme, že ich pozdravy potešili a pohladili na duši.

 9. novembra 2022

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>