Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa

Važení rodičia, Rozhodnutia o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do MŠ Stavbárska 4 na šk. r. 2022/2023 si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni v dňoch 23 – 24.6 v čase od 7:00 – 16:00. Ak ste pri podávaní Žiadosti o prijatie podali aj Písomné vyhlásenie, že bude preberať rozhodnutia len jeden zo zákonných zástupcov, nie je potrebné, aby ste chodili obaja.

Príde len ten, ktorého ste uviedli. Prosíme rodičov, aby sa dostavili aj v tom prípade, ak ich dieťa nebolo prijaté do našej MŠ, z dôvodu nutnosti podpísania Rozhodnutia.

Ď A K U J E M E

 22. júna 2022

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>