Zápis detí do MŠ

Materská škola  Stavbárska 4,  Žilina

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom Mesto Žilina

v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov oznamuje, že  

zápis detí do  materskej  školy na  školský rok 2022/2023 sa  uskutoční od

11.5.  – 13.5. 2022

Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

  • spravidla
  • deti od troch do šesť rokov veku
  • prednostne
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku s povinným predprimárnym vzdelávaním v spádovej materskej škole
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinného školského vzdelávania

Ostatné podmienky

  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ
  • „Písomné vyhlásenie rodiča o preberaní dokumentov“ Písomne vyhlásenie originál 1 Písomné vyhlásenie originál 2  (Odporúčame vypísať, aby mohol preberať a podpisovať písomnú komunikáciu len jeden zo zákonných zástupcov*)

Mgr. Daniela Cehlárová

riaditeľka MŠ

Písomné vyhlásenie originál 2

Písomne vyhlásenie originál 1

ziadost-2020

Vzor pre vypísanie 1

Vzor pre vypísanie 2

OZNAM Prijímanie_žiadostí 2022-23 (1)

 11. mája 2022

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>