Zápis do 1.ročníka

Vážení rodičia, už o mesiac sa budú v Žiline konať zápisy prvákov do základných škôl. Rodičia budú môcť zapísať svoje deti do všetkých 14 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rovnakom termíne, a to od 3. do 5. apríla 2024 v čase od 14.00 do 18.00 hod. Týka sa to nielen detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť, ale aj detí, ktoré mali v tomto školskom roku predĺžené pokračovanie povinnej predprimárnej dochádzky.

Rodič môže pre svoje dieťa vybrať spádovú školu, teda školu v školskom obvode v mieste trvalého pobytu. Môže sa však rozhodnúť aj pre inú školu, pokiaľ má voľné kapacity. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Ako uviedla vedúca Odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Žiline Monika Pastieriková, rodičia môžu škole osobné údaje poskytnúť už pred samotným zápisom dieťaťa do 1. ročníka, a to prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy.

viac informácii nájdete na tomto odkaze TS_ZA_Žilinských predškolákov čakajú začiatkom apríla zápisy do prvého ročníka

 12. marca 2024

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>