Zápis do MŠ

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom Mesto Žilina v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis detí do  materskej  školy na  školský rok 2024/2025 sa  uskutoční od 14.05.  – 16.05. 2024.

 Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

  • spravidla
  • deti od troch do šesť rokov veku
  • prednostne
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku s povinným predprimárnym vzdelávaním v spádovej materskej škole
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinného školského vzdelávania

Ostatné podmienky

  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Mgr. Daniela Cehlárová

riaditeľka MŠ

Žiadosť o prijatie nájdete tu:Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-1

 14. marca 2024

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>